Các thông tin cần biết khi thuê văn phòng

Bạn cần phải biết các thông tin sau, khi bạn đang có ý định thuê văn phòng.
1 – Chủ đầu tư?
Chủ đầu tư là ai? Tổ chức hay cá nhân? Có chức năng cho thuê bất động sản không?
Đầu tư trực tiếp hay cho thuê lại?
2 – Vị trí?
Vị trí tòa nhà ở Quận nào? Phường nào? Đường nào? 1 chiều hay 2 chiều?
3 – Tên tòa nhà, và kết cấu tòa nhà?
Bao nhiêu tầng? bao nhiêu hầm?
Diện tích sử dụng, diễn tích sàn cho thuê.
4 – Hệ thống trang thiết bị của tòa nhà?
Bao nhiêu thang máy? Hiệu gì?
Hệ thống điện lạnh như thế nào? Là điện lạnh trung tâm hay là hệ thống rời?
5 – Giá cho thuê?
Giá cho thuê bao nhiêu $/m2/tháng? có bao gồm thuế hay Phí quản lý không?
6 – Phí quản lý?
Phí quản lý là bao nhiêu $/m/tháng? đã bao gồm trong giá thuê chưa?
7 – Thuế VAT?
VAT là thuế giá trị gia tăng thường là 10% trên giá trị thuê. Hỏi xem thuế đã bao gồm trong giá cho thuê chưa?
8 – Tiền điện điện lạnh?
Tiền điện chiếu sáng và điện lạnh tính như thế nào? Đã bao gồm trong giá thuê chưa?
9 – Phí giữ xe?
Phí giữ xem oto? Phí giữ xem máy?
Để được bao nhiêu chiếc?
10 – Phí làm việc ngoài giờ ntn?
Có tính phí làm việc ngoài giờ không? Thời gian tối đa làm việc đến mấy giờ?

BACK TO TOP